Mediálny priestor

Na základe mediálnej analýzy a stratégie vám vypracujeme mediálny plán, ktorý zodpovie 5 hlavných otázok: Čo? Kto? Kde? Kedy? Za koľko? Náš servis však nekončí len pri výbere vhodného média a cieľovej skupiny, nami vytvorený mediálny plán zahŕňa takisto technické aspekty, vďaka čomu vám pomôže naplniť vaše marketingové ciele.

Potrebujete pomôcť s určením cieľovej skupiny a nájdením vhodných médií na prezentáciu vašich služieb? Kontaktujte nás