Mediálny priestor

Viete, ako je vnímaná vaša firma na verejnosti? Naši odborníci vám radi zodpovedia otázky ohľadom vašej mediálnej sily v jednotlivých médiách, porovnajú mieru pozitivity a negativity publicity a efektívne vyhodnotia mediálny obraz o vašej firme pomocou kvalitatívnych a kvantitatívnych metód.

Zistite, ako je vaša firma vnímaná na verejnosti. Kontaktujte nás