Public relations

Korporátna komunikácia ide ruka v ruke s internou komunikáciou – to, ako sa prezentuje firma navonok, musí byť zosúladené so spôsobom, akým firma komunikuje interne. Kvalitne zabezpečená a efektívna interná komunikácia sa pozitívne odráža na imidži firmy, no takisto aj na jej samotnom fungovaní. Náš tím vám pomôže vytvoriť pravidlá internej a korporátnej komunikácie tak, aby dôveryhodne odzrakadľovali hodnoty a víziu vašej firmy.

Potrebujete zosúladiť internú a korporátnu komunikáciu? Kontaktujte nás